د أنس عبدالباسط عباس

بازگشت. و اصلی برخی ته ورشی د پلټنې ځای ته ورټوپ کړی

2023-01-29
  ما لي و للناس
 1. 7 الأعراف Al-Araaf
 2. عبد الاله محمد عبدالله الشديفات
 3. استشاري باطني
 4. أنس عبدالباسط عباس د
 5. د
 6. Feb 23, 2013 · www
 7. د
 8. سورة Sura النور An-Noor
 9. The university President Prof